Democratizing Lending with Ethereum Network

Ganap na desentralisadong peer  to peer  ang pagpapautang gamit ng  Smart Contract  sa Ethereum blockchain para sa pagpapautang ng Ether sa pamamagitan ng paggamit ng mga token bilang isang collateral.
SUMALI SA AMING TELEGRAMView the White Paper

Loan Smart Contract


Hiramin ang Ether sa pamamagitan ng paglalagay ng Digital Token sa Smart Contract para sa collateral. Gumamit ng anumang ERC20 Token.

Bakit?


Mas Maganda ba ang mabuhay sa mundo kung saan ang bawat isa ay may parehong access sa pananalapi o kahit na ang access sa pananalapi sa unang lugar?
— Stani Kulechov Founder of ETHLend

Desentralisado

Walang makapagpatigil sa inyong pagpapaupa o paghiram kahit na ang ETHLend. Ang lahat ng lending ay posible sa pamamagitan ng kontrata ng Ethereum Smart .Walang mga ari-arian ay hawak ng ETHLend.

Transparency

Bawat transaksyon ay nakikita. Lahat ng transaksyon ay bukas sa block-explorers. Maaari mong sundin sa kung ano ang nangyayari sa iyong Loan Smart Contract.

Address 2 Address

Hindi mo na kailangan ng bangko pra humiram o magpahiram. Sa Ethereum network, ang mga pautang ay ipinapadala sa loob ng segundo o minuto. Walang gitna-tao, tanging ang borrower at tagapagpahiram lamang.

Democratizing

Naniniwala kami na ang mga rate ng interes ay hindi dapat mag-iba batay sa kung saan ka nakatira. Naniniwala kami na ang lahat ay dapat magkaroon ng access sa mababang rate ng interes.

Access 2 Finance

Kami ay nagbibigay ng kakayahan upang magpahiram sa mga lokasyon kung saan walang mga bangko sa paningin.Mga taong humiram ng Ether para sa ibang tao.Hindi mo kailangan ng isang account sa bangko upang makakuha ng isang loan(pautang).

Tunay na Market

Ang mga rate ng interes ay hindi dapat pinagpasya sa pamamagitan ng pulitika, ekonomiya patakaran o mga bangko. Ang rate ng interest ay dapat na itinatag sa pamamagitan ng mga tao.

DAPP Screenshots


ETHLend ay nagtatrabaho sa Ethereum Blockchain Network. Tingna ninyo ang tungkuling ng ETHLend.